Wat doen we

 

De belangrijkste opdracht voor NLFI is het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Bank N.V. en de Volksbank N.V.

 

Met de oprichting van NLFI is tegemoetgekomen aan de wens van de Tweede Kamer om het aandeelhouderschap in enkele financiële instellingen op zakelijke, niet-politieke wijze in te vullen en de belangen op transparante wijze te scheiden. De zeggenschap van de minister van Financiën is vastgelegd in de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen en de statuten.

 

Ook zijn administratievoorwaarden en een toezichtarrangement vastgesteld.

 

De beslissing over een verkoop is voorbehouden aan de minister van Financiën. NLFI zal hiertoe adviezen uitbrengen en de transacties voorbereiden en uitvoeren. Stabiliteit van de financiële sector geldt als belangrijke voorwaarde voor een goede exit.

 

Voorheen was NLFI ook aandeelhouder van onder meer ASR Nederland N.V. De privatisering van deze onderneming is afgerond.