NL financial investments

Wat doen we

De belangrijkste opdracht voor NLFI is het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Bank N.V. en de Volksbank N.V.

Met de oprichting van NLFI is tegemoetgekomen aan de wens van de Tweede Kamer om het aandeelhouderschap in enkele financiële instellingen op zakelijke, niet-politieke wijze in te vullen en de belangen op transparante wijze te scheiden. De zeggenschap van de minister van Financiën is vastgelegd in de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen en de statuten.

Ook zijn administratievoorwaarden en een toezichtarrangement vastgesteld.

De beslissing over een verkoop is voorbehouden aan de minister van Financiën. NLFI zal hiertoe adviezen uitbrengen en de transacties voorbereiden en uitvoeren. Stabiliteit van de financiële sector geldt als belangrijke voorwaarde voor een goede exit.

Voorheen was NLFI ook aandeelhouder van onder meer ASR Nederland N.V. De privatisering van deze onderneming is afgerond.

Bestuursleden

De stichting heeft sinds 23 september 2021 twee bestuurders, Wim van den Goorbergh (voorzitter) en Diana van Everdingen.

Dhr. dr. Wim van den Goorbergh

Dhr. dr. Wim van den Goorbergh (1948) is econoom en was tot 2002 CFO en vice-voorzitter van het bestuur van de Rabobank. Daarna vervulde hij diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer als commissaris bij BNG Bank en NIBC Bank.

Mw. mr. Diana van Everdingen

Mw. mr. Diana van Everdingen (1957) was 22 jaar advocaat bij Stibbe, waarvan 15 jaar partner, gespecialiseerd in M&A en ECM transacties. Daarna was zij 8 jaar vice voorzitter van de raad van toezicht van de AFM. Voorts vervult zij enkele bestuursfuncties en toezichthoudende functies in de culturele sector en het postdoctorale onderwijs.

Ande Donath

Ande Donath werkte in het verleden bij diverse zorgverzekeraars en in de medische wereld. Bij CZ en DSW deed zij de facturatie en declaratie. Bij het Leids Universitaire Medisch Centrum (LUMC) werkte zij als Office Manager. Ande werkt als officemanager samen met Marrie Huijsers op het secretariaat en is onder andere het aanspreekpunt voor afspraken en facilitaire zaken.

Anouk Andrea

Anouk Andrea is legal counsel bij NLFI. Anouk is na haar rechtenstudie in Utrecht aanvankelijk werkzaam geweest als advocaat binnen de afdelingen ‘Banking & Finance’ van NautaDutilh en Baker & McKenzie en heeft vervolgens als legal counsel onderdeel uitgemaakt van het juridische ‘Corporate Finance’ team van NIBC Bank. In de periode van 2010-2016 heeft Anouk met haar gezin in het buitenland gewoond (Tripoli en Dubai). Tijdens haar verblijf in Dubai heeft Anouk onder meer een LLM opleiding aan de Universiteit van Londen afgerond in de richting ‘Banking & Finance’. Voordat Anouk bij NLFI aan de slag ging was zij als interim legal counsel werkzaam bij NN Investment Partners.

Bas van der Waals

Bas van der Waals treedt op als secretaris van het bestuur en algemeen counsel voor diverse juridische en governancevraagstukken binnen NLFI en in relatie tot de deelnemingen. Ook is Bas sinds 2017 woordvoerder van NLFI. Bas was na zijn studie rechten advocaat bij Loyens&Loeff te Amsterdam, onder meer op de sectie bank- en effectenrecht waar hij zich bezighield met de vormgeving van securitisatietransacties. Op het ministerie van Financiën heeft hij zich vervolgens beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de financiële markten, zoals toezicht- en stelselvraagstukken, het parlementair onderzoek en de parlementaire enquête volgend op de crisis en het onderzoek naar de nationalisatie van SNS REAAL. Naast zijn werk bij NLFI is Bas secretaris van het bestuur van de Stichting Liduina Fonds.

Katrin Brand

Katrin Brand werkte, na haar studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, ruim zes jaar aan bedrijfsovernames en -waarderingen bij BDO Corporate Finance. In 2009 trad zij in dienst bij de projectdirectie Financiële Instellingen van het ministerie van Financiën, waar ze betrokken was bij de EC remedy en de kapitalisatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. Katrin houdt zich voornamelijk bezig met strategie, kapitaal- en fundingpositie, risicoprofiel en (des-)investeringen.

Marrie Huijsers

Marrie Huijsers werkte tot 1 januari 2018 bij ABN AMRO Bank en haar rechtsvoorgangers Fortis Bank Nederland en MeesPierson. Vanaf 2013 tot 2018 was Marrie secretaresse bij Corporate- and Investment Banking – Global Shipping Team in Rotterdam. Vanaf 2003 tot 2013 was Marrie directiesecretaresse voor de Raad van Bestuur en de Management Group in Rotterdam en Amsterdam. Marrie werkt als officemanager samen met Ande Donath op het secretariaat en is onder andere het aanspreekpunt voor afspraken.

Rens Bröcheler

Rens Bröcheler heeft de dagelijkse leiding over NLFI. Rens werkte bij Generale Bank en ABN AMRO voordat hij in 1999 overstapte naar het ministerie van Financiën. Als hoofd cash management was hij verantwoordelijk voor de geslaagde invoering van het geïntegreerd middelenbeheer bij de Rijksoverheid. Tijdens de kredietcrisis was hij als hoofd Deelnemingen (vanaf 2006) en projectdirecteur Financiële Instellingen (vanaf 2009) nauw betrokken bij de overname van Fortis in Nederland en de kapitaalmaatregelen voor AEGON, SNS REAAL and ING Groep. Rens studeerde bedrijfseconomie in Maastricht en volgde een RT-opleiding in Amsterdam. 

Ronald Baarends

Ronald Baarends is sinds april 2017 voor één dag per week aan NLFI verbonden als financieel directeur. Ronald werkte eerder bij diverse ministeries en is thans tevens waarnemend directeur bedrijfsvoering bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Bekijk recente Publicaties

Realisatie: Grapefish.online