NL financial investments

Wat doen we

De belangrijkste opdracht voor NLFI is het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten in ABN AMRO Bank N.V. en de Volksbank N.V.

Met de oprichting van NLFI is tegemoetgekomen aan de wens van de Tweede Kamer om het aandeelhouderschap in enkele financiële instellingen op zakelijke, niet-politieke wijze in te vullen en de belangen op transparante wijze te scheiden. De zeggenschap van de minister van Financiën is vastgelegd in de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen en de statuten.

Ook zijn administratievoorwaarden en een toezichtarrangement vastgesteld.

De beslissing over een verkoop is voorbehouden aan de minister van Financiën. NLFI zal hiertoe adviezen uitbrengen en de transacties voorbereiden en uitvoeren. Stabiliteit van de financiële sector geldt als belangrijke voorwaarde voor een goede exit.

Voorheen was NLFI ook aandeelhouder van onder meer ASR Nederland N.V. De privatisering van deze onderneming is afgerond.

Bestuur

De stichting heeft sinds 26 januari 2023 drie bestuurders, Wim van den Goorbergh (voorzitter), Diana van Everdingen en Bernard ter Haar.

Mw. mr. Diana van Everdingen

Mw. mr. Diana van Everdingen (1957) was 22 jaar advocaat bij Stibbe, waarvan 15 jaar partner, gespecialiseerd in M&A en ECM transacties. Daarna was zij 8 jaar vice voorzitter van de raad van toezicht van de AFM. Voorts vervult zij enkele bestuursfuncties en toezichthoudende functies in de culturele sector en het postdoctorale onderwijs.

Dhr. dr. Wim van den Goorbergh

Dhr. dr. Wim van den Goorbergh (1948) is econoom en was tot 2002 CFO en vice-voorzitter van het bestuur van de Rabobank. Daarna vervulde hij diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer als commissaris bij BNG Bank en NIBC Bank.

Dhr. dr. Bernard ter Haar

Dhr. dr. Bernard ter Haar (1955) is natuurkundige en econoom. Hij was ruim dertig jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder andere als directeur Financiële Markten bij het ministerie van Financiën en DG Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van SZW. Hij vervult nog tijdelijke opdrachten voor de overheid en bekleedt diverse bestuurlijke functies.

Managing Director

Rens Bröcheler

Rens Bröcheler heeft de dagelijkse leiding over NLFI. Rens werkte bij Generale Bank en ABN AMRO voordat hij in 1999 overstapte naar het ministerie van Financiën. Als hoofd cash management was hij verantwoordelijk voor de geslaagde invoering van het geïntegreerd middelenbeheer bij de Rijksoverheid. Tijdens de kredietcrisis was hij als hoofd Deelnemingen (vanaf 2006) en projectdirecteur Financiële Instellingen (vanaf 2009) nauw betrokken bij de overname van Fortis in Nederland en de kapitaalmaatregelen voor AEGON, SNS REAAL and ING Groep. Rens studeerde bedrijfseconomie in Maastricht en volgde een RT-opleiding in Amsterdam.

Bekijk recente Publicaties

Realisatie: Grapefish.online