Bestuursleden

 

De stichting heeft sinds 23 september 2017 twee bestuurders met elk een zeer ruime ervaring in zowel de financiële als de publieke sector. Het bestuur bestaat uit mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You en de heer jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter).

 

Mevrouw mr. Lilian Y. Gonçalves-Ho Kang You (1946) is afkomstig uit de advocatuur en was onder andere lid van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Als advocaat en adviseur is zij onder meer betrokken geweest bij fusies en overnames. Tot 1 december 2016 was mevrouw Gonçalves-Ho Kang You staatsraad bij de Raad van State.

 

Jonkheer drs. Diederik Laman Trip (1946) was tot 2005 onder andere voorzitter van het bestuur van de ING Groep in Nederland en heeft ruime ervaring in retail banking en verzekeringen. Op dit moment is de heer Laman Trip onder andere lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Mevrouw Gonçalves-Ho Kang You

 

Jonkheer Laman Trip