NL financial investments

Publicaties

Toegang tot informatie


Informatie die u zoekt is alleen beschikbaar achter onderstaande filter. Toegang tot de informatie is beperkt tot geautoriseerde personen die woonachtig zijn en daadwerkelijk verblijven in jurisdicties buiten de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan.

Vul het land in waar u woonachtig bent:

Ik verblijf momenteel daadwerkelijk in:


Disclaimer

De informatie in dit deel van de website van NLFI (Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen) is niet bestemd voor, en mag niet worden bekeken door, of direct of indirect, geheel of gedeeltelijk worden gedistribueerd of verspreid onder personen die woonachtig zijn of daadwerkelijk verblijven in de Verenigde Staten van Amerika (waaronder tevens begrepen haar gebiedsdelen en bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District of Colombia, hierna te noemen de Verenigde Staten), Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van lokale effectenwet- of regelgeving van die jurisdictie zou kunnen inhouden, en vormt geen aanbod tot het verkopen of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verwerven van effecten van ABN AMRO Bank N.V. (de Vennootschap) in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan] of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van lokale effectenwet- of regelgeving van die jurisdictie zou kunnen inhouden.

Effecten bedoeld in documenten en informatie waar u toegang toe vraagt zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een van toepassing zijnde uitzondering op, of door middel van een transactie die niet is onderworpen aan, de registratieverplichtingen onder de Securities Act en in overeenstemming met toepasselijke effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten.

De toegang tot de informatie en de documenten op de volgende websites kan in bepaalde jurisdicties onwettig zijn en uitsluitend bepaalde categorie?n personen kunnen bevoegd zijn om zich toegang te verschaffen tot die informatie en documenten. Alle personen buiten Nederland die toegang willen hebben tot de documenten op deze website, moeten eerst zeker zijn dat zij niet zijn onderworpen aan lokale wet- of regelgeving op grond waarvan zij geen of een beperkt recht van toegang tot deze website hebben of op grond waarvan voor de aankoop van effecten door hen registratie of goedkeuring is vereist. Een dergelijke registratie of goedkeuring is niet buiten Nederland verkregen. NLFI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving door enige persoon.

Ik verklaar daarom dat:

  • ik woonachtig ben en daadwerkelijk verblijf buiten de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan en elke andere jurisdictie waar het aanbod tot verkopen of de verkoop van effecten van de Vennootschap onrechtmatig zou zijn;
    en
  • ik toegang mag hebben tot de informatie en documenten op deze website, zonder dat er voor mij enige wettelijke beperkingen gelden en zonder dat verdere actie door de Vennootschap of NLFI is vereist.
    Ja    Nee

    Ik heb alle bovenstaande beperkingen gelezen, begrijp ze en ga ermee akkoord om deze na te komen.
    Ja    Nee
Download bestand

Vragen? Neem contact op.

Realisatie: Grapefish.online