Bestuursleden

 

De stichting heeft sinds 9 oktober 2019 drie bestuurders met elk een zeer ruime ervaring in zowel de financiële als de publieke sector. Het bestuur bestaat uit de heer jhr. drs. D. Laman Trip (voorzitter), mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You en de heer dr. W.M. van den Goorbergh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mw. mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You
Dhr. jhr. drs. Diederik Laman Trip
Dhr. dr. Wim van den Goorbergh

 

 

 

Het bestuur (vlnr): de heer jhr. drs. D. Laman Trip, mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You en de heer dr. W.M. van den Goorbergh.